Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Metro Apartments

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Pattaya
Tài sản tốt nhất trong Pattaya
Tài sản rẻ nhất trong Pattaya

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Khách sạn ở các di sản thế giới của UNESCO
Metro Apartments
4.7   

19 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Value-for-money Boutique Accommodation in Central Pattaya