Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Metro Apartments

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Pattaya
Tài sản tốt nhất trong Pattaya
Tài sản rẻ nhất trong Pattaya

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Kỳ nghỉ tốt
Metro Apartments
4.7   

19 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Value-for-money Boutique Accommodation in Central Pattaya