Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Metro Apartments

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Pattaya
Tài sản tốt nhất trong Pattaya
Tài sản rẻ nhất trong Pattaya

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Pattaya
Metro Apartments
4.7   

19 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Value-for-money Boutique Accommodation in Central Pattaya