Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Mostar-Rooms

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Khách sạn boutique tốt nhất
Mostar-Rooms

Căn hộ, chung cư

Diana's Apartment is just a 3 minutes from the core of the old town and Old bridge. The services that we offer is a bed and breakfast .