Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Mostar-Rooms

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Các khách sạn ở các thành phố với vườn thú
Mostar-Rooms

Căn hộ, chung cư

Diana's Apartment is just a 3 minutes from the core of the old town and Old bridge. The services that we offer is a bed and breakfast .