Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Oktogon Room

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Budapest
Oktogon Room
4.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

Room in the city center of Budapest!