Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Padilla's Guest House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Nhà nghỉ giá rẻ, nhà nghỉ có động cơ, nhà nghỉ và nhà nghỉ
Padilla's Guest House
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Căn hộ, chung cư

Nice and comfortable 4 rooms in apartment 5 minutes walking from Sagrada Familia