Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Pansion Crnjac

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Tốt nhất các khách sạn nhỏ thị trấn trong Medjugorje, Bosnia and Herzegovina
Pansion Crnjac

Nhà khách

Located in Medjugorje, Pansion Crnjac is situated just 350 metres from the church of St. James in the direction of Apparition Hill.