Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Pansion Crnjac

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Pansion Crnjac
Pansion Crnjac

Nhà khách

Located in Medjugorje, Pansion Crnjac is situated just 350 metres from the church of St. James in the direction of Apparition Hill.