Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Paradise Beach Backpackers Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Các khách sạn phổ biến ở các điểm đến hàng đầu
Paradise Beach Backpackers Hostel

Nhà trọ

Paradise Beach Backpackers is located in a really charming corner of Phuket island. It is the ideal stay for those who want to enjoy nature, silence, white beach and crystal clear sea but also for those who love beach parties.