Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Phu Thinh II Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tìm kiếm sẵn có cho các khách sạn tốt nhất Hoi An
Phu Thinh II Hotel
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

A small resort at budget price with swimming pool, bar, restaurant, local tour advisor, large green garden, wifi access... and local friendly staff. ~Stay with us and feel like our neighbours ~