Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Phuong Nam Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khách sạn và ký túc xá
Phuong Nam Hotel

Giường và bữa sáng

SOUTHERN HOTEL & VILLA standard three star.