Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Posada Don Valentino

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Tốt nhất thay thế đặt phòng khách sạn đặt phòng
Posada Don Valentino
4.0   

62 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Budget hotel & midrange hostel or guest house in Antigua Guatemala, 2 blocks from Central Park, close to important sites, far enough away for a peaceful rest. Travel desk, Internet cafe, International phone calls, Kitchen, Bi-lingual staff.