Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Posada La Merced Antigua

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Antigua Guatemala
Posada La Merced Antigua
4.4   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Posada La Merced is a conveniently located, mid-range hotel in Antigua Guatemala