Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Residencia Nazareth

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Tìm kiếm sẵn có cho các khách sạn tốt nhất Lisbon
Residencia Nazareth
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

The hotel offers 32 rooms with all the home comforts. Fully equipped bathroom, Air Conditioning, Radio, Satellite TV and Telephone.