Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

RetRome B and B

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Thỏa thuận khách sạn trong năm trong Rome, Italy
RetRome B and B
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

A quiet, elegant apartment in the heart of Rome. We offer Kosher or Hallal food on request