Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

RetRome B and B

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

ĐÃ CẬP NHẬT 2018 Những gì đang có để làm gì? Hỏi và đặt chỗ với chúng tôi trong Rome, Italy
RetRome B and B
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

A quiet, elegant apartment in the heart of Rome. We offer Kosher or Hallal food on request