Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

River Beach Resort

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất cho khách sạn của bạn
River Beach Resort

Phương sách

Welcome to the Unique Four Stars Resort on the Silver River and Golden Beach in Viet Nam. The first choice to enjoy your staying, celebrating, meeting, dining, relaxing and doing business in Hoi An.