Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

River Beach Resort

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khám phá các khách sạn với hồ bơi và các hoạt động ngoài trời
River Beach Resort

Phương sách

Welcome to the Unique Four Stars Resort on the Silver River and Golden Beach in Viet Nam. The first choice to enjoy your staying, celebrating, meeting, dining, relaxing and doing business in Hoi An.