Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Rocket Hostels Gracia

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Khách sạn với danh tiếng xuất sắc về sự sạch sẽ trong Barcelona, Spain
Rocket Hostels Gracia
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Cosy hostel in the vibrant district of Gracia!