Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Roomba Inn and Suites

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Kissimmee
Tài sản tốt nhất trong Kissimmee
Tài sản rẻ nhất trong Kissimmee

Nhất Florida
Tài sản tốt nhất trong Florida
Tài sản rẻ nhất trong Florida

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Kissimmee
Roomba Inn and Suites

Khách sạn

5 minutes from Disney World and ESPN complex, Next to Old Town & Fun Spot Park, 10 mins to Universal Studios & Sea World.