Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Roomba Inn and Suites

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Kissimmee
Tài sản tốt nhất trong Kissimmee
Tài sản rẻ nhất trong Kissimmee

Nhất Florida
Tài sản tốt nhất trong Florida
Tài sản rẻ nhất trong Florida

Khách sạn tốt nhất để tham quan và đi nghỉ mát
Roomba Inn and Suites

Khách sạn

5 minutes from Disney World and ESPN complex, Next to Old Town & Fun Spot Park, 10 mins to Universal Studios & Sea World.