Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Roomba Inn and Suites

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Kissimmee
Tài sản tốt nhất trong Kissimmee
Tài sản rẻ nhất trong Kissimmee

Tài sản phổ biến nhất trong Florida
Tài sản tốt nhất trong Florida
Tài sản rẻ nhất trong Florida

Khách sạn và nhà nghỉ trong Kissimmee
Roomba Inn and Suites

Khách sạn

5 minutes from Disney World and ESPN complex, Next to Old Town & Fun Spot Park, 10 mins to Universal Studios & Sea World.