Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Route 66 Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Albuquerque
Tài sản tốt nhất trong Albuquerque
Tài sản rẻ nhất trong Albuquerque

Nhất New Mexico
Tài sản tốt nhất trong New Mexico
Tài sản rẻ nhất trong New Mexico

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại Albuquerque
Route 66 Hostel
4.0   

11 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Get your kicks on Route 66! We provide budget accommodations for travelers.