Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

SM Resort

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Giao dịch độc quyền
SM Resort
3.8   

4 Tổng số đánh giá

Phương sách

SM Resort is the new hotel of Lamai Hotel Group in Patong beach, Phuket, Thailand. SM Resort offer TV: Plasma 42', a set of PC Computer with internet, Wi-Fi, and printer in all guestrooms.