Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

SM Resort

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Patong Beach
SM Resort
3.8   

4 Tổng số đánh giá

Phương sách

SM Resort is the new hotel of Lamai Hotel Group in Patong beach, Phuket, Thailand. SM Resort offer TV: Plasma 42', a set of PC Computer with internet, Wi-Fi, and printer in all guestrooms.