Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Saigon Balo Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Saigon Balo Hostel
Saigon Balo Hostel
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hotel accommodation in Saigon - Vietnam hostels - backpackers hostels - Hotel in Saigon