Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sapa Starlight

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sa Pa
Tài sản tốt nhất trong Sa Pa
Tài sản rẻ nhất trong Sa Pa

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Sa Pa
Sapa Starlight

Khách sạn

Great view, delicious food , a wide range of activities and a relaxed atmosphere, Welcome to our friendly, family run hotel in beautiful Sa Pa, Viet Nam.