Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

South Beach Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Miami Beach
Tài sản tốt nhất trong Miami Beach
Tài sản rẻ nhất trong Miami Beach

Nhất Florida
Tài sản tốt nhất trong Florida
Tài sản rẻ nhất trong Florida

Khách sạn hạng nhất
South Beach Hostel

Nhà trọ

South Beach Hostel is on the main avenue of the Art Deco district of South Beach, just five minutes' walk from the beach.