Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Spot Bed and Breakfast

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn với danh tiếng xuất sắc về sự sạch sẽ trong Buenos Aires, Argentina
Spot Bed and Breakfast
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

SPOT BUENOS AIRES B&B is a concept involving guest service, hospitality and a ¨home away from home¨ feel.