Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Spot Bed and Breakfast

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn và ký túc xá
Spot Bed and Breakfast
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

SPOT BUENOS AIRES B&B is a concept involving guest service, hospitality and a ¨home away from home¨ feel.