Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Squareone

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Các điểm đến khách sạn tốt nhất trên thế giới trong Patong Beach, Thailand
Squareone
4.1   

98 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Patong's newest, coolest hotel just a short walk to the beach. Luxury rooms, clean room free . at budget prices.