Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Squareone

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Giá thấp nhất và đánh giá của khách sạn
Squareone
4.1   

98 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Patong's newest, coolest hotel just a short walk to the beach. Luxury rooms, clean room free . at budget prices.