Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sunnydays Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Jakarta Pusat
Tài sản tốt nhất trong Jakarta Pusat
Tài sản rẻ nhất trong Jakarta Pusat

Nhất Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Mọi thứ bạn cần cho chuyến đi của bạn
Sunnydays Hostel

Nhà trọ

SunnyDays Hostel is a great Boutique Hostel located at the heart of Jakarta.