Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Tai Wan Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Hong Kong
Tài sản tốt nhất trong Hong Kong
Tài sản rẻ nhất trong Hong Kong

Nhất Hong Kong
Tài sản tốt nhất trong Hong Kong
Tài sản rẻ nhất trong Hong Kong

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Hong Kong
Tai Wan Hotel
2.9   

19 Tổng số đánh giá

Hostel

HOSTELHK Group member!