Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Oddy Hip Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Tìm kiếm sẵn có cho các khách sạn tốt nhất Patong Beach
The Oddy Hip Hotel

Khách sạn

The Oddy Hip Hotel with new Australian management offers you the most coolest and quite rooms, great value accommodation in Patong