Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Siam Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Pattaya
Tài sản tốt nhất trong Pattaya
Tài sản rẻ nhất trong Pattaya

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Pattaya
The Siam Guest House
3.7   

28 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Take pleasure in year-round activities and tropical sunshine in Pattaya City at the Siam Guest house. Our pleasant location is in the heart of Pattaya, Thailand’s most vibrant holiday resort, which always pleases our guests.