Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Time Out City Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Vienna
Tài sản tốt nhất trong Vienna
Tài sản rẻ nhất trong Vienna

Nhất Austria
Tài sản tốt nhất trong Austria
Tài sản rẻ nhất trong Austria

Khách sạn và nhà nghỉ trong Vienna
Time Out City Hotel

Khách sạn

Cozy-friendly family run hotel in the city centre of Vienna, near the main Shopping Street Mariahilferstraße, Naschmarkt & Museumsquartier. Close to all famous historic places in Vienna and the main trainstation.