Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Treasure Isle Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Alaminos
Tài sản tốt nhất trong Alaminos
Tài sản rẻ nhất trong Alaminos

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Khách sạn với bữa ăn sáng
Treasure Isle Guest House

Giường và bữa sáng

We are a FULL service Guest House @ budget prices. Rooms From p275 a night including Breakfast & Dinner meal. Veg & Vegan Friendly!