Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Treasure Isle Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Alaminos
Tài sản tốt nhất trong Alaminos
Tài sản rẻ nhất trong Alaminos

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Các khách sạn phổ biến ở các điểm đến hàng đầu trong Alaminos, Philippines
Treasure Isle Guest House

Giường và bữa sáng

We are a FULL service Guest House @ budget prices. Rooms From p275 a night including Breakfast & Dinner meal. Veg & Vegan Friendly!