Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Villa Globus

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đặt chỗ nghỉ ngơi của bạn hôm nay, khách sạn cho tất cả ngân sách
Villa Globus

Căn hộ, chung cư

Villa Globus is located in the very center of the city of Mostar, 2 minutes walking distance away from the Old Bridge, some 200 m away from Karađoz Bey Mosque and 150 m away from national monuments Muslibegovic and Biscevic House.