Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Villa Via Pacis

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Trang web đặt phòng du lịch rất khuyến khích
Villa Via Pacis
4.5   

52 Tổng số đánh giá

Khách sạn

We are a family hotel positioned right in the middle of the village