Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Villa Via Pacis

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Kỳ nghỉ phổ biến trong Medjugorje, Bosnia and Herzegovina
Villa Via Pacis
4.5   

52 Tổng số đánh giá

Khách sạn

We are a family hotel positioned right in the middle of the village