Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hotel Convento Santa Catalina

Lựa chọn khách sạn và điểm đến du lịch
Hotel Convento Santa Catalina
4.4   

14 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Beautiful hotel in the center of Antigua Guatemalas colonial history. Located in the restored ruins of the Convent Santa Catalina, under the famous Arch, most famous of all Antigua’s landmarks. Modern comfort with charm of Antigua's colonial era