Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Purple House Int'l Backpackers Hostel

Đánh giá khách sạn và so sánh giá
Purple House Int'l Backpackers Hostel
4.2   

9 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The original backpackers hostel located in David City, Panama!