Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Ngurdoto Mountain Lodge

Các khách sạn gần đi bộ đường dài và cắm trại
Ngurdoto Mountain Lodge
3.9   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

5 star lodge located in the outskate of Arusha city; about 25km