Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

A Home At The Heart of Prague

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Stare Mesto
Tài sản tốt nhất trong Stare Mesto
Tài sản rẻ nhất trong Stare Mesto

Tài sản phổ biến nhất trong Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

A Home At The Heart of Prague

Căn hộ, chung cư

A spacious 5th floor apartment in an historical functionalistic building at the very heart of Prague.