Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Alfredo's Palace

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Khách sạn trong các điểm đến lịch sử cổ đại
Alfredo's Palace
4.4   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Hostel reservations, information, and candid user reviews