Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Andes Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Đặt phòng khách sạn phổ biến với mức giá tốt trong Santiago, Chile
Andes Hostel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Andes Hostel, the trendiest, most beautiful, and best located hostel in Santiago!