Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Apartament Cristhreestar

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bucharest
Tài sản tốt nhất trong Bucharest
Tài sản rẻ nhất trong Bucharest

Tài sản phổ biến nhất trong Romania
Tài sản tốt nhất trong Romania
Tài sản rẻ nhất trong Romania

Khách sạn tốt nhất và ký túc xá trong thành phố trong Bucharest, Romania
Apartament Cristhreestar

Căn hộ, chung cư

Well-placed in a lovely area and in a nice apartament , it offers easy access to every interest location: bars, posh restaurants, banks useful public transportation routes.…