Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Apartman Aladin

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Thêm lựa chọn khách sạn cho kỳ nghỉ tuyệt vời
Apartman Aladin
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Căn hộ, chung cư

Perfect vacation apartment in the heart of Sarajevo.