Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Aqq Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Krakow
Tài sản tốt nhất trong Krakow
Tài sản rẻ nhất trong Krakow

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Đặt khách sạn ở Krakow
Aqq Hostel

Nhà trọ

AQQ is a comfortable and very cozy hostel in the heart of Krakow's old market square. Intimate atmosphere, obtained by the location in one of the XV century tenements fits well with modern solutions and original design.