Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Arthostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Poznan
Tài sản tốt nhất trong Poznan
Tài sản rẻ nhất trong Poznan

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Khách sạn và nhà nghỉ trong Poznan
Arthostel

Nhà trọ

Located in the centre of Poznań, Art Hostel offers spacious rooms with free Wi-Fi. Guests can enjoy a breakfast buffet, served every morning in the dining room. Each room at the Art includes single or bunk beds, as well as metal lockers. Bathroom faci