Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Asset Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Shanghai
Tài sản tốt nhất trong Shanghai
Tài sản rẻ nhất trong Shanghai

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Khách sạn gần núi và vùng nông thôn
Asset Hotel

Khách sạn

In short walking distance from the commercial heart of Xu Jia Hui retail area and Zhao Jia Bang Road office district, Asset Hotel is conveniently located at the heart of Shanghai CBD – Xuhui District.