Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Atacama Hostel - Backpackers

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Atacama Hostel - Backpackers
Atacama Hostel - Backpackers

Nhà trọ

Hostel en la comuna de providencia, completamente remodelado, 22 habitaciones, todas con baño privado