Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Ayres Portenos

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Buenos Aires
Ayres Portenos
4.3   

9 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The first tango thematic hostel in Buenos Aires! Great location in San Telmo. Excellent service and friendly and qualified staff to have lot of fun.