Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Bauman Ville Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Khách sạn với bể sục
Bauman Ville Hotel

Khách sạn

Our Hotel has 44 Rooms (40 rooms with Balcony) Swimming Pool Pool Bar Restaurant Coffee Shop Massage Salon The Hotel is only 10 minutes away to the Patong Beach by walk