Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Borgmann Villa Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Amsterdam
Tài sản tốt nhất trong Amsterdam
Tài sản rẻ nhất trong Amsterdam

Tài sản phổ biến nhất trong Netherlands
Tài sản tốt nhất trong Netherlands
Tài sản rẻ nhất trong Netherlands

Các khách sạn có phòng dành cho người khuyết tật và sự tàn tật trong Amsterdam, Netherlands
Borgmann Villa Hotel
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

3 * hotel is peacefully located at the 'Vondelpark' in Amsterdam