Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Bucky Backpackers

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Miraflores
Tài sản tốt nhất trong Miraflores
Tài sản rẻ nhất trong Miraflores

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Đáng tin cậy, đáng tin cậy, an toàn, dự trữ tự tin với Instant World Booking trong Miraflores, Peru
Bucky Backpackers
3.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Bucky Backpackers Hostel