Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Bue Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Duyệt ảnh và đánh giá, và đặt một khách sạn hoặc giường ngủ và bữa sáng đặc biệt
Bue Hostel

Nhà trọ

BUE Hostel is a mid 20th Century House which has been totally refurbished and is situated in the residential part of Palermo, which is one of the trendiest areas of Buenos Aires,