Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Buenos Dias

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Puerto Morelos
Tài sản tốt nhất trong Puerto Morelos
Tài sản rẻ nhất trong Puerto Morelos

Tài sản phổ biến nhất trong Mexico
Tài sản tốt nhất trong Mexico
Tài sản rẻ nhất trong Mexico

Tốt nhất thay thế đặt phòng khách sạn đặt phòng
Buenos Dias
4.6   

16 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Welcome to "Buenos Dias", we are a typical Rivera Mayan house with newly renovated rooms that are air-conditioned and some equipped with a full kitchen for and reasonable priced.