Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Casa de Anay y Efrain

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Cienfueguera
Tài sản tốt nhất trong Cienfueguera
Tài sản rẻ nhất trong Cienfueguera

Tài sản phổ biến nhất trong Cuba
Tài sản tốt nhất trong Cuba
Tài sản rẻ nhất trong Cuba

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Cienfueguera
Casa de Anay y Efrain

Casa đặc biệt

Es una casa situada en el centro de la ciudad a tan solo 200 metros de la terminal de Omnibus.